Підсумки IV Міжнародної наукової конференції «СВІТ МОВИ – СВІТ У МОВІ»

 26–27 жовтня 2017 року на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулась IV Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові», присвячена актуальним проблемам лінгвістики. 

Фото Пленарне засідання 26.10.17 1

 

 Співорганізаторами міжнародної наукової конференції були Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Лодзинський університет (Польща), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (Болгарія).
 Підготовка та проведення конференції здійснювались під керівництвом голови оргкомітету, декана факультету іноземної філології, проф., д. філол. н. А. А. Зернецької та заступника голови оргкомітету, завідувача кафедри слов'янських мов, проф., д. філол. н. Ю. В. Кравцової. 
 Організацією конференції займалася кафедра слов'янських мов. Інші лінгвістичні кафедри факультету теж долучилися до роботи конференції. 
 У конференції взяли участь більше 120 осіб, у тому числі понад 30 докторів філологічних наук, професорів, з 10 країн світу – Австрії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Іспанії, Китаю, Польщі, США, Туреччини, України, що свідчить про актуальність запропонованої лінгвістичної проблематики та високий рівень наукового зібрання. 
 Зарубіжні учасники представляли 16 навчальних закладів. Україна була представлена вченими з понад 30 вищіх навчальних закладів і наукових установ 19 міст – Дніпра, Івано-Франківська, Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Сум, Харкова тощо. 
 У межах конференції було проведено пленарні та секційні засідання, де обговорювались актуальні проблеми лінгвоісторіографії, лінгвокогнітології, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології, лінгвометафорології, лінгвопрагматики, прикладної лінгвістики тощо. Фото Пленарне засідання 26.10.17 2
 На пленарних засіданнях виступали з цікавими доповідями директор Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, проф., д. філол. н. Б. М. Ажнюк (Київ), професор Грузинського технічного університету, д. філол. н. Ж. О. Вардзелашвілі (Тбілісі), професор кафедри прикладної лінгвістики Національного університету кораблебудування імені С. О. Макарова, д. філол. н. О. А. Дубова (Миколаїв), доктор мистецтв, професор Університету Хофстра І. В. Пустовойт (Нью-Йорк) та ін. 
 Під час конференції відбулись засідання круглого столу «Лінгвоімагологія як новий напрям мовознавства: до ювілею проф., д. філол. н. Л. П. Іванової» та науковий семінар «Корпусна лінгвістика: сучасні досягнення й аспекти дослідження».
 Оркомітет висловлює подяку всім учасникам конференції за цікаві та змістовні доповіді, в яких було викладено нові наукові результати та висновки з актуальних проблем лінгвістики.