Міжнародна наукова конференція

Конфа

26–27 квітня 2018 р. на факультеті іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація художнього тексту: проблеми, стратегії, досліди», яка зібрала вчених з України, Литви, Білорусі, Росії, Великобританії, Китаю.

  Цього року конференцію було присвячено різноманітним аспектам взаємодії історії та літератури. У доповідях, котрі було проголошено й обговорено на пленарному та 9 секційних засіданнях, порушувалися такі проблеми:
- роль художньої літератури у оформленні та легітимації в культурі «канонічних» версій історичних подій і підходи сучасної гуманітаристики до літературного тексту як історичного джерела;
- механізми потрактування й осмислення історії у літературі через міфологізацію історичного контексту – від стародавніх легенд до постмодерністської гри;
- людина у просторі історії як об’єкт зображення в літературі;
- основні напрями розвитку історичної поетики і методології сучасного історико-літературного дослідження;
- осучаснення методів вивчення історії та літератури у їх взаємоспрямованості у вищих навчальних закладах та проблеми міждисциплінарного діалогу історії і літератури у шкільній практиці;
- аналіз літературного тексту в його історичних аспектах засобами лінгвопоетики.
  Протягом конференції заслухано і обговорено більше 70-ти доповідей. Жваві дискусії та плідне спілкування було доповнено змістовною екскурсією «Літературний Киів», яку провела для гостей конференції києвознавець, історик та культуролог-гебраїст Юлія Смілянська.
  Матеріали Міжнародної наукової конференції будуть опубліковані у кількох наукових фахових виданнях України.

 

Пленарное 1Пленарное 2

Пленарное 3Пленарное 4

Пленарное 5