Конкурс на отримання стипендії

Конкурс на отримання стипендій на навчання в університеті
Кобленц-Ландау (Німеччина) в рамках програми ERASMUS +

НПУ імені М.П. Драгоманова є партнером проекту програми «Еразмус + КА1 Міжнародна мобільність» із університетом Кобленц-Ландау (Німеччина), який фінансується Європейським Союзом .
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсу (бакалаври) та студенти І курсу магістратури Факультету іноземної філології мають можливість навчатися в університеті Кобленц-Ландау упродовж весняного семестру 2018-2019 навчального року.
Кандидати повинні відповідати таким вимогам:
- бути студентами Факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова
- володіти німецькою/англійською мовами не нижче рівня В2
Для здобуття індивідуального гранту студентам необхідно до 20 жовтня 2018 року надіслати довідділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції на електронну адресу -foreign@npu.edu.ua:
- мотиваційний лист німецькою/англійською мовою (максимальний обсяг 1 сторінка)
Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійснюватися НПУ іменіМ.П.Драгоманова за такими критеріями:
- академічна успішність (50 %)
- знання мови (30%)
- мотивація (10 %)
- суспільна активність/заангажованість у наукову діяльність (10%)

Процедура зарахування

На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у відділі міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми ERASMUS +.
Остаточне рішення про прийняття або не прийняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною.