Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням

Викладачі

Давиденко Вікторія Іванівна

IMG_8857.jpg

Давиденко Вікторія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1985 р. закінчила філологічний факультет Київського державного педагогічного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «російська мова та література», у 2000 р. - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «англійська мова, зарубіжна література».

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 - російська мова. З 1985 р. працює в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова - 32 роки. 

Викладає такі навчальні курси, як «Англійська мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Практична фонетика англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Лексикологія англійської мови» та ін.
Має близько 40 публікацій, з них 25 наукового й 15 навчально-методичного характеру, в тому числі 8 навчально-методичних посібники ( у співавторстві).
В 2006-2007 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації в рамках English Language Methology Seminar “How to Teach Business Communication?” й “How to Teach Business Writing?”, у 2008 р. відвідала семінар «Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови», у 2013 р. - «ELT Семінар-практикум професійного розвитку. Передовий досвід оцінювання знань з англійської мови», НПУ імені М. П. Драгоманова, в 2016 р. - Workshop «Promoting fair assessment practices in university classrooms in Ukraine», брала участь у міжнародних конференціях “English Forum 2017”, “English Forum 2018” тощо.
У 2016-2017 рр. була членом Всеукраїнської асоціації мовного тестування і оцінювання.
Постійно бере участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів Давиденко В.І. входять актуальні проблеми теорії укладання словників, дослідження й викладання германських і слов’янських мов, зіставної лексикології, стилістики тощо.

Список публікацій Давиденко В.І.

Артьомова Євгенія Олександрівна

 Артьомова.jpgАртьомова Євгенія Олександрівна – кандидат філологічних наук; з 2016 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 2002 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за фахом «Викладач англійської мови та літератури». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов)» та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 «загальне мовознавство». Трудову дільність почала з 2002 р. у Луганському коледжі культури та мистецтв. Загальний стаж роботи складає понад 16 років.
Член міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Бере активну участь у методичних семінарах і тренінгах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять психо- та нейролінгвістика, ономастика, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологічні та когнітивні аспекти перекладу. Разом із науково-педагогічною роботою займається перекладацькою діяльністю.
Викладає курси:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням
• Практичний курс англійської мови
• Лінгвокультурологія
• Країнознавство
• Теоретичний курс граматики англійської мови та ін.
Має понад 20 публікацій, у тому числі – навчально-методичний посібник у співавторстві.

Список публікацій Артьомової Є.О.

 

Блинова Ірина Анатоліївна

фото_Блинова.jpg

Блинова Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент; з 2017 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 1999 р. у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині – Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет») за фахом «Учитель англійської мови, української мови і літератури». З 2004 р. почала викладацьку діяльність на кафедрі практики мовлення та інформаційних технологій. Працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практики мовлення та інформаційних технологій; виконувала обов’язки керівника педагогічної практики студентів. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому дискурсі (на матеріалі англійської, української та французької мов)» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. З 2015 р. є докторантом Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Загальний педагогічний стаж роботи складає понад 18 років.
Викладає навчальну дисципліну «Іноземна (англійська) мова (за професійним спрямуванням)», є науковим керівником магістерських досліджень студентів.
Бере активну участь у методичних семінарах, тренінгах, літніх школах, які проводять представники зарубіжних університетів та міжнародних організацій (TESOL–Ukraine, British Council та ін.), а також у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
До кола наукових інтересів входять лінгвопоетика та когнітивна лінгвістика. Має понад 45 публікацій, серед них 35 статтей у фахових виданнях, 2 – у нефахових виданнях, 6 – в іноземних виданнях, 3 публікації навчально-методичного характеру. Є автором монографії «Мовна особистість письменника-прозаїка у взаємодії композиційно-мовленнєвих форм» (Дніпропетровськ, 2016).

Список публікацій Блинової І.А.

 

Бондар-Фурса Ольга Степанівна

fursa.jpg

Бондар-Фурса Ольга Степанівна – старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням інституту іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова».
З 1988 по 2010 рік працювала в Національному авіаційному університеті. З 2010 року по теперішній час працює в НПУ імені М.П. Драгоманова.
Викладає англійську мову за професійним спрямуванням на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки та психології, філософської освіти і науки, мистецтв, соціально-економічної освіти та управління.
Проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломного навчання НАУ в 2009 та в Українсько-Американському гуманітарному інституті «Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні».
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов.

Список публікацій Бондар-Фурси О.С.

Бреславець Надія Олександрівна

Breslavez.jpg

Бреславець Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук; з 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

Вищу освіту здобула у 1994 році в Горлівському державному інституті іноземних мов імені Н. К. Крупської за фахом «Викладач англійської мови, російської мови та літератури». З 1998 року по 2013 рік працювала у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 «теорія та методика виховання».
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 5 років, загальний стаж роботи у вузі – 20 років.
Регулярно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. Активний учасник методичних семінарів та тренінгів, які проводять представники зарубіжних університетів і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін..)
Викладає практику англійської мови студентам факультетів української філології, політології та права, філософської освіти і науки, факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова. Науковий та методичний доробок налічує 40 публікацій в спеціалізованих виданнях.
До кола наукових інтересів входять нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгводидактика, міжкультурна комунікація.

Список публікацій Бреславець Н.О.

 

Василенко Оксана Миколаївна

vasilenko.jpg

Василенко Оксана Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 2002 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – викладач біології, вчитель англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна і вікова психологія» у спеціалізованій вченій раді ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні курси: «Практичний курс англійської мови», «Практична граматика англійської мови», «Країнознавство». Висвітлення результатів наукової діяльності відбулося в таких друкованих працях, як-то: 6 навчальних посібників для студентів (у співавторстві), 4 навчальних посібника (одноосібні), 31 стаття у фахових виданнях та збірниках наукових праць. Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів факультету української філології ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр».
Брала участь у семінарах з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Так, зокрема, відвідала заняття й одержала сертифікати Методичних семінарів з англійської мови, а саме «Intermediate Level English Language Methodology Course» (грудень, 2005), «Advanced Level English Language Methodology Course» (травень, 2005), «Implementing Communication Technologies in the Classroom» (травень, червень, 2010), «Передовий досвід оцінювання рівня знань з англійської мови» (квітень, 2013), «Workshops on the teaching and learning of English» (січень – червень, 2015), що проводилися за підтримки Посольства США в Україні, «Modern approaches to teaching English: effective classroom solutions» (жовтень, 2013), «Teaching Writing for International Exams» (грудень, 2015), сертифікат літньої школи «Academic Writing» (червень, 2015) та «Enhancement of Assessmеnt Literacy of University English Language Teachers in Ukraine» (вересень, 2015) та ін.
Бере активну участь у науковій роботі кафедри, зокрема рецензує методичні посібники, курсові та дипломні роботи студентів. Як науковий керівник консультує студентів факультетів української та іноземної філології з обраної ними теми курсових і дипломних робіт, готує їх до участі в студентських наукових конференціях, допомагає студентам у написанні статей за матеріалами дослідження.

Список публікацій Василенко О.М.

 

Вдовиченко Лілія Федорівна

vdovichenko.jpg

Вдовиченко Лілія Федорівна – старший викладач кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Проводить практичні та консультативні заняття з дисципліни “Практичний курс французької мови”. Автор 2 збірників контрольних робіт з французької мови для студентів І-ІІ курсів, співавтор у написанні навчального посібника “Французька мова для вступників до магістратури зі спеціальності 8.02030201 «Історія»”. Згідно розпорядження кафедри іноземних мов відповідальна за секцію французької мови.

 

 

 

Вознюк Людмила Анатоліївна

Вознюк Людмила Анатоліївна - викладач кафедри іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

У 2005 р. закінчила з відзнакою факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Викладає навчальний курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  студентам факультету спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти, факультету політології та права й факультету філософської освіти і науки.

Працює над дисертаційною роботою та має близько 20 публікацій у фахових виданнях. Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Список публікацій Вознюк Л.А.

 

Дишлева Світлана Миколаївна

dyshleva.jpg

Дишлева Світлана Миколаївна – доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.

У 1992 році закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова за спеціальністю “українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури. У червні 2000 року отримала диплом з відзнакою про закінчення Національного педагогічного університету за спеціальністю “англійська мова і зарубіжна література”, здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.
Кандидат філологічних наук з 2009 року, дисертація за спеціальністю - 10.02.01 - українська мова. Тема дисертації “Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів”. Доцент кафедри іноземних мов з 2012 року.
Загальний стаж роботи - 26 років, науково-педагогічний - 20 років. На кафедрі працює з квітня 2001 року. Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті корекційної педагогіки та психології. Є автором навчальних та робочих програм для студентів факультету корекційної педагогіки та психології.
Має близько 30 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 18 наукових і 9 навчально-методичних праць (7 написані у співавторстві, одній надано гриф ІІТЗО МОНМС України), 1 тематичний словник. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів.
Бере активну участь у національних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, постійно відвідує методичні семінари та тренінги, які проводять представники університетів англомовних країн і міжнародних організацій (British Council, English Teaching Resource Center та ін..)
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, сучасне порівняльне мовознавство.

Список публікацій Дишлевої С.М.

 

Карпенко Ольга Вікторівна

karpenko.jpg

Карпенко Ольга Вікторівна – старший викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

Випускниця НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2002 році отримала вищу освіту за спеціальністю “Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови; вчителя німецької мови та зарубіжної літератури в НПУ імені М. П. Драгоманова. Трудову діяльність почала під час навчання, працюючи вчителем англійської мови у середній школі № 206 м. Києва. З вересня 2002 року – викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Відповідає за організацію роботи секції англійської мови на факультеті політології та права.
Викладає “Практичний курс англійської мови” на факультетах української філології, політології та права, корекційної педагогіки і психології, соціально-економічної освіти та управління.
Брала участь у прикладному науковому дослідженні за рахунок видатків державного бюджету “Концепція лінгвістичної компетенції як основа змісту підтриманого комп’ютером навчання іноземній мові в навчальних закладах різного рівня” (2013-2014 рр.)
Науково-дослідна робота : досліджує проблеми гуманітарних наук, а саме – удосконалення мовної компетенції студентів на тему “Мовленнєва дивергенція чоловіків та жінок ”. Керує проблемною групою.
Є автором 3 наукових праць, 4 навчальних посібників (один з яких авторський).
Коло наукових інтересів: практика англійської мови, теоретична і практична граматика англійської мови, методика викладання іноземних мов, порівняльна лінгвістика.

Список публікацій Карпенко О.В.

 

Кобилянська Ірина Василівна

кобилянська.jpg

Кобилянська Ірина Василівна –  кандидат педагогічних наук, філолог, викладач англійської мови та літератури.

В 2006 р. закінчила Вінницький національний політехнічний університет за спеціальностями: «Менеджмент» та «Перекладач англійської мови». Друга вища освіта – «Філолог. Викладач англійської мови та літератури», яку отримала в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії у 2010 р. Третю вищу освіту за спеціальністю «Психологія» здобула у Хмельницькому інституті соціальних технологій Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна» в 2010р.
У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова з 2016 р.: старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням.
Упродовж 2009−2014 рр. працювала викладачем у Вінницькій філії Університету сучасних знань; з 2014 по 2016рр. викладала англійську мову в Інституті кримінально-виконавчої служби.
У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Організація профільного навчання у старшій школі Іспанії».
Співпрацює з міжнародним відділом університету Малаги в Іспанії. Є членом ради молодих вчених НПУ ім. М. П. Драгоманова.
Автор понад 40 наукових праць.
Наукові інтереси: іноземні мови, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.
Основні навчальні дисципліни, які викладає:
1. Практичний курс англійської мови.
2. Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська).

Список публікацій Кобилянської І.В.

 

Кувшинова Наталія Мефодіївна

redibyjdf.jpg

Кувшинова Наталія Мефодіївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 1999 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Іноземні мови». Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова – 20 років.
У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Семантична адаптація німецькомовних лексичних запозичень у російській мові ХVII–XVIII століть» у спеціалізованій вченій раді Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.
Основний навчальний курс – «Практичний курс німецької мови», «Практичний курс англійської мови». Відповідає за організацію роботи секції німецької мови на факультетах, а також – за розподіл та облік виконання навантаження по кафедрі.
Кувшинова Н. М. є секретарем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю.
Кувшинова Н. М. – автор посібника „Практичний курс німецької мови,“ декілька екземплярів якого передані бібліотечному фонду Німецької Національної бібліотеки Лейпціга, та посібника „Практичний курс німецької мови і філософсько-світоглядні засади її навчання” (для студентів гуманітарних факультетів денної форми навчання). Крім того, доцент Кувшинова Н. М. – співавтор тематичного словника: «Тематичний словник для студентів І-ІІ курсів ОКР „Бакалавр“ факультету корекційної педагогіки і психології (усі спеціальності): Для вищих навчальних закладів.». Має 41 публікацію у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з них 36 наукового та 5 навчально-методичного характеру (у тому числі 2 навчальних і 2 навчально-методичних посібника та 1 тематичний словник). Виступає із доповідями на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. До кола наукових інтересів входять: актуальні проблеми дослідження й викладання германських і слов’янських мов; порівняльна граматика німецької, російської та української мов; лексикологія і лінгвістична семантика.

Список публікацій Кувшинової Н.М.

 

Люлька Олександр Олександрович

Liulka.jpg

Люлька Олександр Олександрович – викладач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова.

У 2016 році закінчив НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «мова і література».
З 2016 року є аспірантом НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «10.02.04 – Германські мови».
З 2015 по 2018 рік працював у СЗШ №63 вчителем англійської мови.
Викладає курси іноземної мови за професійним спрямуванням на факультетах української філології, корекційної педагогіки, філософської освіти і науки та соціальної роботи.
Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика; лексикографія; стилістика; історія мови; філософія мови.

Список публікацій Люльки О.О.

 

Хижун Ярослава Володимирівна

Higun

Хижун Ярослава Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Освіта – вища, у 1998 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність – вчитель української мови, літератури та англійської мови.
З 2002 року працює на кафедрі іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ ім.М.П.Драгоманова. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Творчість Олекси Кобця (Варавви): рух проблематики та поетики» за спеціальністю 10.01.01 – „українська література” у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М.П. Драгоманова.
Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова – 16 років. Основні навчальні курси: „Практичний курс англійської мови”, „Факультативне вивчення англійської мови за професійним спрямуванням». Має 30 публікацій, з них 26 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Здійснює методичне забезпечення основних навчальних курсів: видано “Методичні рекомендації для студентів ІІ курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві), “Методичні рекомендації для студентів І курсів денної форми навчання” (2 підручники у співавторстві). Є автором навчальних та робочих програм з дисципліни: „Практичний курс англійської мови” для студентів Інституту української філології.
Пов’язує свою роботу із середніми загальноосвітніми школами, брала активну участь як лектор на курсах підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл під егідою Науково-методичного центру “Інтелект”. Прослухала 120-годинний курс інтерактивних методик читання і письма та номінована їх тренером, про що свідчать два дипломи міжнародного Консорціуму “За демократичну педагогіку” (США). За час перебування на кафедрі іноземних мов брала участь у роботі ряду науково-практичних конференцій та семінарів з проблем методики вивчення й викладання іноземної мови. Коло наукових інтересів – інтерактивні педтехнології у викладанні та навчанні англійської мови як актуальна наукова проблема, формування професійно – особистісної відповідальності студентської молоді в процесі фахової підготовки у ВНЗ.

Список публікацій Хижун Я.В.

Про кафедру

 

Кафедра іноземних мов Факультету іноземної філології була створена 10 квітня 2002 р. з метою підвищення якості навчання іноземним мовам за професійним спрямування студентів гуманітарних інститутів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,

Кафедра здійснює

  • підготовку абітурієнтів до вступу до магістратури з іноземної (англійська, німецька, французька) мови за професійним спрямуванням;
  • керівництво педагогічною практикою студентів п'ятого року навчання Інституту іноземної філології та Інституту української філології;
  • керівництво дипломними і магістерськими роботами студентів п'ятого року навчання Інституту іноземної філології;
  • підвищення кваліфікації шляхом стажування на кафедрі викладачів інших ВНЗ України.

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Зернецька Алла Анатоліївна. На кафедрі працюють 15 штатних викладачів, з яких 8 кандидатів наук, доцентів.

Викладачами кафедри були розроблені та впроваджені в навчальний процес

  • навчальні посібники з іноземної мови для підготовки абітурієнтів до вступу до магістратури для всіх спеціальностей університету;
  • Навчальні комплекси і Робочі програми для спеціальностей 6.030301 Історія, 6.010105 Корекційна освіта, 6.030104 Політологія, 6.030401 Правознавство, 6.030101 Соціологія, 6.030601 Менеджмент, 6.020207 Дизайн, 6.020101 Культурологія, 6.020301 Філософія, 8.030501 Українська мова та література, 7.030501 Українська мова та література, 6.020303 Українська мова та література (2013-2014, 2013-2014 навч. р. р.).

Колективом кафедри опрацьовуються різні аспекти загально кафедральної наукової теми "Формування іншомовної комунікативної компетенції за професійним спрямуванням", що зокрема знаходить своє відображення в публікаціях фахових і доповідях на міжнародних, загальноукраїнських та університетських наукових конференціях.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності: проходять стажування та беруть участь у обміні досвідом в Київському національному університеті імені Т. Шевченка, Київському національному лінгвістичному університеті, Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”; організують міжкафедральні семінари підвищення кваліфікації в рамках Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова.

Перспективи розвитку

1

2

Опис дисциплін

Факультет української філології та літературної творчості імені А. Малишка.. Магістри

 

Опис начальної дисципліни ВВ 1.2.01

                                                           Шифр

 

Практика англійської мови

назва дисципліни

 

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 15 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -450

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

   

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

нормативна

126

46

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

І - ІІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

324

104

Форма підсумкового контролю

Екзамен, залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

5 год.

Мова навчання англійська

1/3

1/2

Передумови навчання

Англійська мова, Сучасна українська літературна мова, Стилістика

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування у студентів мовної компетенції, навчання мовленнєвої діяльності на основі розвитку необхідних автоматизованих мовленнєвих навичок, розвиток техніки читання і вміння розуміти англійський текст, який вміщує засвоєну раніше лексику і граматику, а також розвиток навичок письма; формування у студентів професійної компетенції шляхом залучення до виконання професійно орієнтованих завдань; формування вмінь міжособистісного спілкування

Програма навчальної дисципліни: How you come across. Communication. Live and learn. Learning. Education. Taste. Fashion. Live and let live. Men and women. Family and population. Things to come. Inventions. Truth and lies. Living a lie. Cyber Crime.

Бібліографія: 1. Cutting Edge Advanced. New Edition: Student’s book / Sarah Cunningham, Peter Moor, Jonathan Bygrave and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 176 p. 2. Cutting Edge Advanced New Edition: Workbook / Sarah Cunningham, Peter Moor and Damian Williams. – Edinburgh Gate, Harlow: Pearson Education Limited, 2014. – 67 p.

Методичне забезпечення: тестові завдання, контрольні роботи, відео та аудіо матеріали

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також лексичної будови української мови, стилістики

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Науковий стиль мовлення

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                 науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)              

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом  2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, Методологія наукового дослідження

Мета і завдання навчальної дисципліни – формування навичок, необхідних для читання, аналізу, написання, структурування й ін. наукових текстів. Матеріал викладено від «простого» (вивчення лексичних й граматичних конструкцій) до «складного» (написання наукових робіт і методів їх представлення). Курс пояснює значимість опанування культурою академічного письма, представляє універсальні принципи роботи з науковими текстами, норми, правила, конвенції,необхідні для їх написання. Студент повинен уміти використовувати різні типи текстів, стратегії, обґрунтовувати думку тощо.

Програма навчальної дисципліни: 1. Basics of Writing Paper: Master’s Thesis in Linguistics, Citing and Paraphrasing, Summarizing and Synthesizing; 2. Basics of Writing Short Scientific Texts on Professionally Oriented issues: Conference abstract, Scholarly Article: 3. Oral Scholarly Discourse: Conference Presentations etc.

Бібліографія: 1. Bailey S. Academic Writing: A Handbook for International Students, 2003. 2. Sword H. Stylish Academic Writing, 2012. 3. Writing Academic English, 2010
Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови, а також методології дослідження.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                             Шифр

Країнознавство

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

56

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова

Мета і завдання навчальної дисципліни - формування зацікавленості до вивчення географічного становища, клімату, історії, політичного устрою, традицій й под. країн, що вивчаються, сприяння позитивному ставленню до оволодіння культурою англомовного світу тощо. Студент повинен уміти використовувати мовні моделі письмового звертання, ввічливості; елементи соціокультурного контексту, релевантні для породження і сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови; диференціювати національно-культурну специфіку мовленнєвої поведінки.

Програма навчальної дисципліни: Geography, State System, Education and Culture of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The USA and Canada, Australia and New Zealand.

Бібліографія: 1. Великобританія. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство» - 2-е вид., перероблене. – Ніжин, 2005, - 176 с. 2. Гапонів А. Б., Возна М. О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2005.-464 с. 3. Жилко Н. М. The United States of America. Навчальний посібник до курсу «Країнознавство». – Ніжин: Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. - 250 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; індивідуальні завдання тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: необхідне знання англійської мови.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

 

 

Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                             Шифр

Лінгвоаналіз іншомовного тексту

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знан 03 Гуманітарні

(шифр, назва)                   науки

Кількість кредитів – 3 ЄКТС

Методи навчання

Словесні, наочні, практичні

Спеціальність  035 Філологія (українська мова та література)

(код, назва)            

Загальна кількість годин -90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр(бакалавр/магістр)

Лекції:

18

16

Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

22

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом   2 (2015)

 

-

Індивідуальна робота:

Семестр

ІІ

-

-

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

46

80

Форма підсумкового контролю

Залік

$1-     аудиторне:

2 год.

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

$1-     самостійна робота:

2 год.

Мова навчання англійська

1/2

1/8

Передумови навчання

Англійська мова, СУЛМ, Текст як об’єкт лінгвістичних досліджень

Мета і завдання навчальної дисципліни – дослідження мовного матеріалу тексту, інтегрування його одиницями різних рівнів, засобами зв’язку та текстовими категоріями. У курсі передбачається розгляд текстоутворювальних чинників, текстових категорій, способів передавання чужого мовлення, засобів зв’язності в тексті, образу автора, способів його вираження тощо. Студент повинен уміти визначити схему лінгвістичного аналізу іншомовного тексту, зробити аналіз мовних одиниць, пояснити їх роль й ін.

Програма навчальної дисципліни: Види лінгвістичного аналізу тексту. Текст: загальна теорія, основні функції, основні категорії (ознаки), зв’язність, засоби її вираження тощо.

Бібліографія: 1. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посібник / Марія Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 272 с.

Методичне забезпечення: дидактичні матеріали; аудіо- та відеотека навчального і лінгвокраєзнавчого матеріалу, програмні засоби навчання; добірки індивідуальних завдань, контрольних робіт, розроблених тематичних атестацій за рівнями тощо.

Реєстрація на навчальну дисципліну:

Зауваження: Необхідне знання англійської мови, а також СУЛМ тощо.

Лектор:

Факультет: української філології та літературної творчості імені А. Малишка

Адреса: 01601, м.Київ, вул.Тургенівська, 8/14, телефон: 482-31-12.

Контакти

Адреса: 01601, Київ, вул. Тургенєвська, 8-14, 6 поверх, к. 6-12.

Телефон кафедри:+ 38 044 486 44 65.

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

   

РОЗКЛАД  

   

Новини та події  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

7508205
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7369
8971
77835
6625958
77835
339727
7508205

Your IP: 46.229.168.162
Server Time: 2019-12-07 17:10:24
   

Хто на сайті?  

На сайті 155 гостей та відсутні користувачі

   

Випадкове зображення  

Зображення відсутні
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ