Про підсумки Всеукраїнської студентської заочної наукової конференції

2 квітня 2020 року на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбулася ІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах», яка була організована та проведена у заочному форматі кафедрою слов'янських мов.

У конференції взяли участь 133 студенти з Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова й інших закладів вищої освіти України – Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Київського національного лінгвістичного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Херсонського державного університету. Найактивнішу інформаційно-агітаційну та підготовчу наукову роботу щодо участі в конференції студентів факультету іноземної філології провели кафедри: слов'янських мов; прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу; загального мовознавства та германістики; світової літератури та теорії літератури.   

         Робота конференції здійснювалася за такими напрямами (секціями):

- актуальні проблеми лінгвопоетики та медіалінгвістики;

- лексико-семантичні особливості художнього та масмедійного дискурсів;

- граматичні особливості художнього та масмедійного дискурсів;

- актуальні проблеми художнього перекладу: корпусний підхід;

- методичні аспекти вивчення художніх і масмедійних текстів;

- літературознавчі аспекти вивчення художніх текстів.

Було подано багато цікавих тез доповідей студентів із різних актуальних проблем лінгвопоетики та медіалінгвістики як новітніх галузей сучасного мовознавства.

ІІ Всеукраїнська студентська заочна наукова конференція «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» пройшла на достатньо високому науковому рівні, про що свідчить зміст і якість надісланих матеріалів.

Результати роботи ІІ Всеукраїнської студентської заочної наукової конференції «Функціонування мовних одиниць у художньому та масмедійному дискурсах» відображено у програмі конференції. За матеріалами проведеної конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

Дякуємо всім студентам і науковим керівникам за участь у конференції!

   
© ALLROUNDER