В межах заходів, присвячених 35-й річниці Чорнобильської аварії, на факультеті іноземної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова 20 квітня 2021 р. відбувся науковий онлайн-семінар на тему «КАТАСТРОФА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРНОЇ РЕФЛЕКСІЇ», модератор – кафедра світової літератури та теорії літератури. черн.jpgЗ доповідями і повідомленнями виступили викладачі кафедри, аспіранти, студенти. Тематика семінару охопила широке коло проблем: «реальність Чорнобиля» як об’єкт документального зображення й художньої міфологізації в літературі; художні стратегії відображення зсуву ментальної картини світу, зумовленого фактом перебування в «реальності катастрофи»; Чорнобильська катастрофа в контексті літературної апокаліптики ХХ і XXI ст.; трансформація жанрових моделей (зокрема, травелогу) в «літературі катастроф» та ін.
Особливо жваву реакцію викликала відео доповідь студента 1 курсу факультету іноземної філології Миколи Боровського на тему «Чорнобильська катастрофа у книзі С. Паскевича "Чорнобиль. Реальний світ"», з якою можна ознайомитись за посиланням.
Особисто-біографічне сприйняття теми учасниками семінару як людьми, що належать до спільноти тих, хто пережив і продовжує переживати Чорнобиль, поєднане з безмежно багатим культурологічним і літературним контекстом, що допомагає осмислити цей трагічний досвід, створює унікальну вихідну позицію, з якої українські науковці, і учасники семінару зокрема, розглядають літературу, присвячену Чорнобилю. Це позиція «нероздільно-незлитого» сполучення особистої причетності і академічного об’єктивізму, емоційного переживання й раціонального аналізу, яка спонукає до подальшого продовження розпочатої на семінарі розмови.  

   
© ALLROUNDER